HoteloPro - Termeni si Conditii

Termeni & Condiții

S.C. HoteloPro S.R.L., denumită în continuare HoteloPro SRL, este o companie care funcționează în domeniul IT, și furnizează servicii specializate pentru industria unităților de cazare. HoteloPro SRL oferă servicii acestei industrii prin intermediul unui software cu numele de HoteloPro, denumit în continuare Software HoteloPro.

Dorim ca dezvoltarea Software-ului HoteloPro să continue în timp pe baza feedback-ului utilizatorilor. Acești Termeni și Condiții nu sunt destinate să răspundă la orice întrebare sau la fiecare problemă ridicată în urma utilizării Software-ului HoteloPro. HoteloPro SRL își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment, iar ulterior HoteloPro SRL va depune toate eforturile pentru a comunica aceste modificări prin e-mail sau prin intermediul website-ului www.hotelopro.com. Din diferite motive este probabil ca Termenii și Condițiile să se modifice în timp. Este obligația dumneavoastră să vă asigurați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu cea mai recentă variantă a Termenilor și Condițiilor, disponibilă pe website-ul Software-ului HoteloPro.

Software-ul HoteloPro este un sistem de gestiune hotelieră online, conceput special pentru unități de cazare de dimensiuni mici și mijocii. Termenii și Condițiile sunt destinați să explice atât obligațiile pe care HoteloPro SRL le are ca și furnizor, cât și obligațiile dumneavoastră ca și client. Vă incurajam să le cititi cu atentie.

I. General

Prin abonarea (acordul) la acest serviciu, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile următoare care reglementează utilizarea de către dumneavoastră a software-ului online HoteloPro. Dacă dumneavoastră vă oferiți acordul, în numele unei societati, sau reprezentați în mod legal o firmă, atunci vă asumați autoritatea de a lua decizii de cumpărare pentru firma pe care o reprezentați și toate deciziile luate care se vor referi la firma respectivă.

Acești Termeni și Condiții sunt obligatorii pentru orice fel de utilizator și orice fel de utilizare a Software-ului HoteloPro și se aplica de la momentul în care HoteloPro SRL vă oferă acces la Software-ul HoteloPro și la alte resurse care sunt în proprietatea HoteloPro SRL sau a partenerilor săi.

1. Drepturi ale terților
O persoană care nu este parte a acestor Termeni și Condiții nu are dreptul de a beneficia de nici una din prevederile acestor Termeni și Condiții.

2. Transfer de drepturi
Nu puteți cesiona sau transfera orice drepturi altei persoane, fără acordul prealabil în scris al HoteloPro SRL.

3. Separabilitate
Prin abonarea (acordul) la acest serviciu, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile următoare care reglementează utilizarea de către dumneavoastră a software-ului online HoteloPro. Dacă dumneavoastră vă oferiți acordul, în numele unei societati, sau reprezentați în mod legal o firmă, atunci vă asumați autoritatea de a lua decizii de cumpărare pentru firma pe care o reprezentați și toate deciziile luate care se vor referi la firma respectivă.

Acești Termeni și Condiții sunt obligatorii pentru orice fel de utilizator și orice fel de utilizare a Software-ului HoteloPro și se aplica de la momentul în care HoteloPro SRL vă oferă acces la Software-ul HoteloPro și la alte resurse care sunt în proprietatea HoteloPro SRL sau a partenerilor săi.

1. Drepturi ale terților
O persoana care nu este parte a acestor Termeni și Condiții nu are dreptul de a beneficia de nici una din prevederile acestor Termeni și Condiții.

2. Transfer de drepturi
Nu puteți cesiona sau transfera orice drepturi altei persoane, fără acordul prealabil în scris al HoteloPro SRL.

3. Separabilitate
Dacă orice parte, sau o anumita prevedere a acestor Termeni și Condiții este inaplicabilă sau în conflict cu legea, acea parte sau prevedere este inlocuita cu o dispoziție care, pe cât posibil, indeplinește scopul initial al respectivei prevederi sau dispozitii. În rest, toate parțile prezentului acord vor fi obligatorii pentru ambele părți.

4. Notificari
În temeiul acestor Termeni și Condiții, orice notificare destinată oricăreia dintre părți trebuie să fie transmisă în scris, prin e-mail pentru a fi considerata acceptată. Notificările pentru HoteloPro SRL trebuie să fie trimise la contact[@]hotelopro.com iar notificarile emise de HoteloPro SRL vor fi transmise dumneavoastră de asemenea prin e-mail. Notificari către dumneavoastră vor fi trimise la adresa de email pe care ați furnizat-o la configurarea accesului în Software-ul HoteloPro.

5. Intarzieri
Niciuna dintre părți nu vă fi răspunzătoare pentru orice întârziere sau eșec în îndeplinirea obligatiilor sale în temeiul acestor Termeni și Condiții, dacă întârzierea sau eșecul se datorează unei cauze în afara controlului sau rezonabil. Această clauză nu se aplică obligatiilor de plată și nu anulează Clauza IV.C.

6. Lege aplicabilă și jurisdictia
Legile Republicii Romania vor guverna acest acord. Eventualele litigii care decurg din prezentul acord vor fi supuse competentei instantelor judecatoresti din Oradea, Romania.

7. Intregul acord
Acești Termeni și Condiții, impreuna cu Politica de Confidentialitate a HoteloPro SRL și orice alte avize, instructiuni sau date care intra sub incidența actelor mentionate, prevaleaza și sting toate acordurile anterioare, reprezentari anterioare (fie orale sau scrise) și intelegeri anterioare între dumneavoastră și HoteloPro SRL, cu privire la Software-ul HoteloPro.
În cazul în care una dintre părți renunță să respecte orice parte din acești Termeni și Condiții, acest lucru nu vă constitui o renunțare la orice alta indatorire din acești Termeni și Condiții. Nici o declaratie de renunțare nu vă fi luată în considerare dacă nu este formulata în scris, conform prezentului acord.

8. Utilizarea Software-ului HoteloPro
HoteloPro SRL vă acorda dreptul de a accesa și utiliza Software-ul HoteloPro prin intermediul website-ului, cu un nume de utilizator, în funcție de tipul de abonament ales. Acest drept este neexclusiv și netransferabil, în baza Termenilor și Condițiilor prezente. Dacă orice parte, sau o anumita prevedere a acestor Termeni și Condiții este inaplicabila sau în conflict cu legea, acea parte sau prevedere este inlocuita cu o dispoziție care, pe cât posibil, indeplinește scopul initial al respectivei prevederi sau dispozitii. În rest, toate parțile prezentului acord vor fi obligatorii pentru ambele părți.

4. Notificari
În temeiul acestor Termeni și Condiții, orice notificare destinata oricareia dintre părți trebuie să fie transmisă în scris, prin e-mail pentru a fi considerata acceptată. Notificările pentru HoteloPro SRL trebuie să fie trimise la contact[@]hotelopro.com iar notificarile emise de HoteloPro SRL vor fi transmise dumneavoastră de asemenea prin e-mail. Notificari către dumneavoastră vor fi trimise la adresa de email pe care ați furnizat-o la configurarea accesului în Software-ul HoteloPro.

5. Intarzieri
Niciuna dintre părți nu vă fi răspunzătoare pentru orice întârziere sau eșec în îndeplinirea obligatiilor sale în temeiul acestor Termeni și Condiții, dacă întârzierea sau eșecul se datorează unei cauze în afara controlului sau rezonabil. Aceasta clauza nu se aplica obligatiilor de plata și nu anulează Clauza IV.C.

6. Lege aplicabilă și jurisdictia
Legile Republicii Romania vor guverna acest acord. Eventualele litigii care decurg din prezentul acord vor fi supuse competentei instantelor judecatoresti din Oradea, Romania.

7. Intregul acord
Acești Termeni și Condiții, impreuna cu Politica de Confidentialitate a HoteloPro SRL și orice alte avize, instructiuni sau date care intra sub incidența actelor mentionate, prevaleaza și sting toate acordurile anterioare, reprezentari anterioare (fie orale sau scrise) și intelegeri anterioare între dumneavoastră și HoteloPro SRL, cu privire la Software-ul HoteloPro. În cazul în care una dintre părți renunță să respecte orice parte din acești Termeni și Condiții, acest lucru nu vă constitui o renunțare la orice alta indatorire din acești Termeni și Condiții. Nici o declaratie de renunțare nu va fi luată în considerare dacă nu este formulata în scris, conform prezentului acord.

8. Utilizarea Software-ului HoteloPro
HoteloPro SRL vă acorda dreptul de a accesa și utiliza Software-ul HoteloPro prin intermediul website-ului, cu un nume de utilizator, în funcție de tipul de abonament ales. Acest drept este neexclusiv și netransferabil, în baza Termenilor și Condițiilor prezente.

II. Definiții

1. Dumneavoastră
vă reprezintă pe dumneavoastră personal, angajații, consultanții, agenții și reprezentanții dumneavoastră.

2. HoteloPro
este numele software-ului deținut de firma HoteloPro SRL. HoteloPro SRL - este numele firmei care furnizează soluții specializate pentru industria hotelieră, prin intermediul Software-ului HoteloPro.

3. Website
reprezintă site-ul cu numele domeniului de Internet: www.hotelopro.com, sau orice alt website administrat de HoteloPro SRL.

4. Software-ul
este sistemul informatic online disponibil prin intermediul website-ului www.hotelopro.com (care poate să sufere actualizari/modificari din partea HoteloPro SRL, din când în când).

5. Taxa de acces
reprezintă taxa lunară (excluzand orice taxe și impozite) pe care o plătiți dumneavoastră în funcție de abonamentul ales, dintre cele prezentate pe website-ul www.hotelopro.com (taxa de acces poate fi schimbată de HoteloPro SRL din când în când, situație în care veți fi anunțat).

6. Proprietate Intelectuala
orice brevet, marca, sigla, design, drepturi de autor, drepturi morale, know-how, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală, oriunde în lume, fie că sunt sau nu inregistrate.

7. Date
orice informații prelucrate introduse de dumneavoastră în Software-ul HoteloPro.

8. Informații confidențiale
reprezintă toate infomațiile schimbate între părți privind prezentul acord, fie pe cale electronică, fie pe cale scrisa, pe cale orala, incluzand Software-ul HoteloPro și orice informații care nu sunt publice și nu pot fi înstrăinate sub nicio altă formă, decât printr-un acord scris.

III. Proprietate Intelectuală și Confidențialitate

1. General
Sigla, Denumirea, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală din Software-ul HoteloPro, website și orice documentație referitoare la Software-ul HoteloPro, vor rămâne în proprietatea HoteloPro SRL.

2. Date
În cazul în care acordul dintre HoteloPro SRL și Dumneavoastră este reziliat (din alte motive decât cele de incalcare de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții), HoteloPro SRL vă pune la dispoziție un fisier cu datele dumneavoastră în decurs de 30 de zile de la încetarea acestui acord, dacă solicitați acest lucru în termenul stabilit. HoteloPro SRL își rezervă dreptul de a reține datele dumneavoastră fără preaviz în cazul în care abonamentul e închis din motive de neplată. La încetarea abonamentului, dreptul dumneavoastră de a accesa sau de a folosi informațiile/datele din Software-ul HoteloPro încetează imediat, și HoteloPro SRL nu vă avea obligația de a pastra sau de a transmite către dumneavoastră nici un fel de date din Software-ul HoteloPro.
Accesul la date este conditionat de plata integrala a taxei de acces către HoteloPro SRL. Trebuie să păstrați copii ale tuturor datelor introduse în Software-ul HoteloPro. HoteloPro SRL adera la cele mai bune practici și proceduri pentru a preveni pierderile de date, inclusiv un sistem de back-up, dar nu oferă nicio garantie față de pierderea de date. HoteloPro SRL exclude în mod expres raspunderea pentru orice pierdere de date, indiferent de cauza.

3. Confidentialitate
Cu exceptia cazului în care partea în cauza are acordul prealabil în scris al celeilalte părți, sau dacă este obligat prin lege să faca acest lucru:
3.1. Niciuna dintre părți nu are dreptul să foloseasca pentru beneficiul propriu alte informatii decât cele specificate prin acesti Termeni și Condiții. Fiecare parte vă pastra confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute că urmare a legaturii definite de Termeni și Conditii. Niciuna dintre părți nu vă prezenta, pune la dispoziție sau transmite oricarei terțe părți informatii confidentiale, fără acordul prealabil în scris al celelalte părți.
3.2. Obligatiile fiecarei părți, în temeiul acestei clauze, vor fi reziliate în limitele permise de acești Termeni și Condiții.
3.3. Prevederile de la punctul 3.1. și 3.2. nu se aplica la orice informatie care:
- este sau devine publica din altele motive decât prin incalcare a acestei clauze;
- este primita în mod legal de la un tertși nu se afla sub o limitare de divulgare;
- se afla în posesia partii destinatare fără restrictii în ceea ce priveste divulgarea inainte de data de primire din partea expeditorului; sau
- este dezvoltata independent, fără acces la informatii confidentiale.
HoteloPro SRL mentine o politica de confidentialitate care stabileste obligațiile partilor în ceea ce priveste datele cu caracter personal, respectand reglementarile Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Bazelor de Date cu Caracter Personal din Romania.

IV. Obligațiile Dumneavoastră

1. Condiții de acces
Pentru respectarea acestor Termeni și Condiții, când accesați și utilizați Software-ul HoteloPro, trebuie să:
- nu incercati să subminați securitatea și/sau integritatea sistemelor de calcul HoteloPro SRL sau a retelelor sale, în cazul în care Software-ul HoteloPro este gazduit de o terta parte;
- nu utilizati și nu abuzați Software-ul HoteloPro și website-ul www.hotelopro.com, în nici un mod care ar putea afecta funcționalitatea, sau prin utilizarea neadecvata a unui cont de utilizator care să determine diminuarea capacitatii de funcționare a Software-ului HoteloPro și a website-ului www.hotelopro.com;
- nu incercati să obtineti acces neautorizat la sistemul informatic pe care Software-ul HoteloPro este gazduit sau la orice alte materiale decât cele la care vi s-a acordat în mod expres permisiunea;
- nu transmiteti sau introduceti în Software-ul HoteloPro orice: fisiere care pot afecta computerele sau programele informatice ale oricarei alte persoane; continut care poate fi ofensator; materiale sau date care ar putea incalca legea (inclusiv date sau alte materiale protejate, cum ar fi drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală pe care nu aveți dreptul să le folosiți); și,
- nu modificati, copiati, adaptati, reproduceti, dezasamblati nicio parte a Software-ului HoteloPro sau a website-ului, cu exceptia cazului în care este strict necesar să se utilizeze una dintre aceste actiuni pentru functionarea normala.
Veți notifica imediat HoteloPro SRL de orice utilizare neautorizata a parolelor dumneavoastră sau orice alta incalcare a securitatii, iar HoteloPro SRL vă reseta parola; sau acest lucru îl puteți face dumneavoastră, din Meniul Management, Configurare Hotel - Securitate.
Vă veți asigura că toate numele de utilizator, ID firma și parolele necesare pentru accesul la Software-ul HoteloPro sunt pastrate în siguranța și confidențiale.

2. Despagubire
Sunteti de acord să despagubiți HoteloPro SRL dacă prin incalcarea de către dumneavoastră a oricaruia din acești Termeni și Condiții, decurg pierderi, costuri, daune și orice fel de prejudicii, inclusiv (dar nu limitat la) orice costuri legate de recuperarea de taxe de acces care nu au fost platite de către dumneavoastră.

3. Obligatiile de plata
O factura cu prețul abonamentului ales de dumneavoastră vă fi emisa lunar la data când v-ați inregistrat unitatea de cazare în Software-ul HoteloPro. Fiecare factura vă include taxa de acces și vă fi emisa pentru o perioada precedenta de utilizare. Facturarea lunară se vă realiza pe toata durata prezentului acord până la rezilierea lui, în conformitate cu Clauza VIII.
Facturile HoteloPro SRL vor fi generate în totalitate electronic și vor fi trimise pe e-mail-ul specificat de dumneavoastră la inregistrarea în Software-ul HoteloPro, iar dumneavoastră vă trebui să o achitați în termen de 7 zile de la data emiterii. Sunteti responsabil, în afara taxei de acces, să plătiți toate taxele și impozitele prevazute de legile în vigoare în țara dumneavoastră.

4. Conditii de comunicare
Conform acestor Termeni și Condiții, dacă utilizati orice instrumente de comunicare disponibile prin intermediul website-ului (cum ar fi orice forum, chat room sau orice forma de mesagerie instantanee), sunteți de acord să utilizati aceste instrumente de comunicare doar pentru scopuri legale și legitime. Este interzis să utilizati oricare din aceste instrumente de comunicare pentru publicarea sau difuzarea oricarui material ce nu are legatura cu utilizarea Software-ului HoteloPro, inclusiv (dar nu limitat la): oferte de bunuri sau servicii pentru vanzare, fisiere care pot deteriora sistemele de calcul sau programele informatice ale oricarei alte persoane, continut care poate fi ofensator pentru oricare dintre utilizatorii nostri, sau orice materiale care incalca legea (inclusiv materiale care sunt protejate de drepturi de autor, drepturi de proprietate intelectuală sau secrete comerciale asupra carora nu aveti dreptul de utilizare).
Atunci când se comunica prin intermediul website-ului, declarati că sunteți autorul continutului acelei comunicari. HoteloPro SRL nu are obligația de a se asigura că comunicarile pe website sunt legitime sau că acestea sunt legate numai de utilizarea Software-ului HoteloPro. Vă trebui să fiți precauti atunci când utilizați instrumentele de comunicare disponibile pe website. Cu toate acestea, HoteloPro SRL iși rezervă dreptul de a intrerupe orice fel de comunicare, în orice moment.

5. Obligatii generale
Software-ul HoteloPro și website-ul www.hotelopro.com, precum și orice notificare trimisa de către HoteloPro SRL sau conditie postata pe website, se vor utiliza pentru propriile afaceri interne în scopuri strict legale, în conformitate cu acesti Termeni și Condiții.

V. Suport

A. Disponibilitatea serviciului: În timp ce HoteloPro SRL intentioneaza că Software-ul HoteloPro să fie disponibil șapte zile pe saptamana, 24 de ore pe zi, este posibil că, în scopul intretinerii sau pentru desfasurarea unor activitati de dezvoltare, din când în când, Softwareul HoteloPro să fie indisponibil. Dacă pentru orice motiv HoteloPro SRL trebuie să intrerupa Software-ul HoteloPro pentru perioade mai lungi decât ar fi de asteptat în mod normal, HoteloPro SRL vă depune toate eforturile rezonabile pentru a publica în detaliu aceasta situație pe wesite inainte că ea să aiba loc.
B. Probleme tehnice: În cazul unor probleme tehnice, aveți responsabilitatea să depuneți toate eforturile rezonabile pentru a investiga și a diagnostica problemele inainte de a contacta HoteloPro SRL. Dacă toate eforturile și investigațiile dumneavoastră de a remedia problema nu au nici un rezultat pozitiv și aveți în continuare nevoie de asistenta tehnică, vă rugam să verificati suportul acordat de către HoteloPro SRL on-line sau în lipsa acestuia să ne scrieți pe email la contact[@]hotelopro.com.

VI. Răspundere Limitată

În limita maximă permisă de lege, HoteloPro SRL exclude orice răspundere și responsabilitate față de dumneavoastră (sau de orice altă persoană) prin contract (inclusiv neglijența, prejudiciu, sau altele), pentru orice pierdere (inclusiv pierderea de date și de profituri) sau paguba rezultata, în mod direct sau indirect, bazate pe utilizarea Software-ul HoteloPro.
Dacă suferiți pierderi sau daune că urmare a neglijentei sau nerespectarii acestor Termeni și Condiții HoteloPro SRL exclude orice raspundere fața de dumneavoastră.
Dacă nu sunteți multumit cu Software-ul HoteloPro, singurul remediu exclusiv este acela de a inceta de a mai fi de acord cu acești Termeni și Condiții, și de a renuța imediat la utilizarea Software-ului HoteloPro, în conformitate cu Clauza VII.

VII. Garanții

1. Confirmare
Sunteți de acord că:
- sunteți autorizat să utilizati Software-ul HoteloPro, website-ul www.hotelopro.com și pentru a accesa informațiile de care aveti nevoie prin intermediul Software-ului și a website-ului (dacă aceste informatii sunt ale dumneavoastră și vă este permis accesul prin cumpararea unui tip de abonament).
- dacă utilizati Software-ul HoteloPro și accesați website-ul, în numele sau în beneficiul unei firme sau organizații (indiferent dacă e persoana juridica sau nu), atunci HoteloPro SRL vă presupune că aveti dreptul de a face acest lucru și că firma sau organizatia vă fi răspunzătoare pentru actiunile sau omisiunile dumneavoastră (inclusiv orice incalcare a acestor Termeni și Condiții).
- accesul și utilizarea Software-ului HoteloPro este, indiferent de motiv pe propriul risc.
- HoteloPro SRL nu garanteaza că utilizarea Software-ului HoteloPro vă fi neintrerupta sau fără erori. Printre altele, functionarea și disponibilitatea sistemelor utilizate pentru accesarea Software-ului HoteloPro, inclusiv serviciile publice de telefonie, rețelele de calculatoare și alte servicii de furnizare de date, pot fi imprevizibile și pot din când în când interfera cu accesul la Software-ul HoteloPro. HoteloPro SRL nu este în nici un fel responsabil pentru orice astfel de probleme care ar impiedica accesarea și/sau utilizarea Software-ului HoteloPro.
Este responsabilitatea dumneavoastră unica de a stabili dacă Software-ul HoteloPro vine în intampinarea nevoilor afacerii dumneavoastră.

2. Nu se oferă garanții
HoteloPro SRL nu oferă nici o garantie cu privire la Software-ul HoteloPro. Fără a limita cele de mai sus, HoteloPro SRL nu garanteaza că Software-ul HoteloPro vă satisface cerintele dumneavoastră sau că acesta vă fi potrivit pentru scopurile dumneavoastră. Pentru a evita orice neclaritate, în toate conditiile implicite garanțiile sunt excluse, în masura în care este permis de lege.

3. Declarația dumneavoastră
Garantați și Declarati că aveți dreptul de a accesa și utiliza Software-ul HoteloPro pe baza acestor Termeni și Condiții în scopul unei afaceri și că, în masura maximă permisă de lege, orice garantii legale sunt excluse și nu se aplica la furnizarea Software-ului HoteloPro, a website-ului sau al oricarui alt serviciu oferit de HoteloPro SRL.

VIII. Concluzii

1. 15 zile gratuit
Pentru a beneficia și evalua 15 zile Gratuit serviciile oferite de HoteloPro SRL, vă puteți inregistra prin intermediul website-ului www.hotelopro.com, fără nici o obligație de a contiuna după aceste zile. În cazul în care alegeți să continuati să utilizati Software-ul HoteloPro, facturile vor fi emise incepand cu data zilei în care v-ați creat cont pentru unitatea dumneavoastră de cazare.
Dacă alegeți să nu continuați cu acest serviciu, HoteloPro SRL nu are nici o obligație de a vă furniza o copie de rezervă a datelor dumneavoastră și își rezervă dreptul de a sterge contul dumneavoastră din Software-ul HoteloPro.

2. Abonamente preplatite
Nu se vă face nici o restituire a taxei de acces pentru orice perioada ramasa pentru un abonament, cu exceptia cazului în care abonamentul este anulat în termenul de 15 zile de utilizare gratuita.
Acești Termeni și Condiții vor continua pentru perioada acoperita de taxa de acces platita prevazuta la Clauza IV.C. Excepție vă face situația în care una dintre părți reziliaza acești Termeni și Condiții prin notificarea celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile inainte de sfarsitul perioadei de plata în cauza.
a) Dacă una din părți:
- incalca oricare din acești Termeni și Condiții și nu remediaza incalcarea în termen de 14 zile de la primirea notificarii de incalcare, în cazul în care incalcarea se poate remedia;
- incalca oricare din acesti Termeni și Condiții, iar incalcarea nu poate fi remediata (care include fără limita orice incalcare a Clauzei IV.D sau orice plata cu o întârziere mai mare de 30 zile); sau
- abonatul platitor intra în lichidare, insolvența sau situații similare,
b) HoteloPro SRL - la discreția să - poate lua în considerare oricare sau toate din urmatoarele actiuni:
- reziliera acestor Termeni și Condiții care prevad încetarea utilizarii de către dumneavoastră a Software-ului HoteloPro și al website-ului www.hotelopro.com;
- suspendarea accesului pe orice perioada determinata sau nedeterminata de timp, a utilizarii de către dumneavoastră a Software-ului HoteloPro și a site-ul www.hotelopro.com;
- să ia oricare dintre actiunile din sub clauza b) din aceasta Clauza VIII. 2 cu privire la orice alte persoane din firma/organizatia dumneavoastră sau care au acces la informațiile dumneavoastră ori ale firmei sau organizatiei dumneavoastră.

3. Drepturile acumulate
Rezilierea acestor Termeni și Condiții se vă face fără a aduce atingere drepturilor și obligatiilor partilor acumulate până la și inclusiv la data rezilierii. La încetarea prezentului acord, veti:
- rămâne raspunzator pentru orice taxe acumulate și a sumelor care devin scadente de plata inainte de sau după încetarea prezentului acord; și
- inceta imediat să mai utilizați Software-ul HoteloPro și Website-ul www.hotelopro.com.
În cazul rezilierii sau al expirarii acestui acord (Termeni și Condiții),Clauzele II, III, IV.C, VII și VIII din acești Termeni și Condiții, raman valabili.

Termeni & Condiții

S.C. HoteloPro S.R.L., denumită în continuare HoteloPro SRL, este o companie care funcționează în domeniul IT, și furnizează servicii specializate pentru industria unităților de cazare. HoteloPro SRL oferă servicii acestei industrii prin intermediul unui software cu numele de HoteloPro, denumit în continuare Software HoteloPro.

Dorim ca dezvoltarea Software-ului HoteloPro să continue în timp pe baza feedback-ului utilizatorilor. Acești Termeni și Condiții nu sunt destinate să răspundă la orice întrebare sau la fiecare problemă ridicată în urma utilizării Software-ului HoteloPro. HoteloPro SRL își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment, iar ulterior HoteloPro SRL va depune toate eforturile pentru a comunica aceste modificări prin e-mail sau prin intermediul website-ului www.hotelopro.com. Din diferite motive este probabil ca Termenii și Condițiile să se modifice în timp. Este obligația dumneavoastră să vă asigurați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu cea mai recentă variantă a Termenilor și Condițiilor, disponibilă pe website-ul Software-ului HoteloPro.

Software-ul HoteloPro este un sistem de gestiune hotelieră online, conceput special pentru unități de cazare de dimensiuni mici și mijocii. Termenii și Condițiile sunt destinați să explice atât obligațiile pe care HoteloPro SRL le are ca și furnizor, cât și obligațiile dumneavoastră ca și client. Vă incurajam să le cititi cu atentie.

I. General

Prin abonarea (acordul) la acest serviciu, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile următoare care reglementează utilizarea de către dumneavoastră a software-ului online HoteloPro. Dacă dumneavoastră vă oferiți acordul, în numele unei societati, sau reprezentați în mod legal o firmă, atunci vă asumați autoritatea de a lua decizii de cumpărare pentru firma pe care o reprezentați și toate deciziile luate care se vor referi la firma respectivă.

Acești Termeni și Condiții sunt obligatorii pentru orice fel de utilizator și orice fel de utilizare a Software-ului HoteloPro și se aplica de la momentul în care HoteloPro SRL vă oferă acces la Software-ul HoteloPro și la alte resurse care sunt în proprietatea HoteloPro SRL sau a partenerilor săi.

1. Drepturi ale terților
O persoană care nu este parte a acestor Termeni și Condiții nu are dreptul de a beneficia de nici una din prevederile acestor Termeni și Condiții.

2. Transfer de drepturi
Nu puteți cesiona sau transfera orice drepturi altei persoane, fără acordul prealabil în scris al HoteloPro SRL.

3. Separabilitate
Prin abonarea (acordul) la acest serviciu, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile următoare care reglementează utilizarea de către dumneavoastră a software-ului online HoteloPro. Dacă dumneavoastră vă oferiți acordul, în numele unei societati, sau reprezentați în mod legal o firmă, atunci vă asumați autoritatea de a lua decizii de cumpărare pentru firma pe care o reprezentați și toate deciziile luate care se vor referi la firma respectivă.

Acești Termeni și Condiții sunt obligatorii pentru orice fel de utilizator și orice fel de utilizare a Software-ului HoteloPro și se aplica de la momentul în care HoteloPro SRL vă oferă acces la Software-ul HoteloPro și la alte resurse care sunt în proprietatea HoteloPro SRL sau a partenerilor săi.

1. Drepturi ale terților
O persoana care nu este parte a acestor Termeni și Condiții nu are dreptul de a beneficia de nici una din prevederile acestor Termeni și Condiții.

2. Transfer de drepturi
Nu puteți cesiona sau transfera orice drepturi altei persoane, fără acordul prealabil în scris al HoteloPro SRL.

3. Separabilitate
Dacă orice parte, sau o anumita prevedere a acestor Termeni și Condiții este inaplicabilă sau în conflict cu legea, acea parte sau prevedere este inlocuita cu o dispoziție care, pe cât posibil, indeplinește scopul initial al respectivei prevederi sau dispozitii. În rest, toate parțile prezentului acord vor fi obligatorii pentru ambele părți.

4. Notificari
În temeiul acestor Termeni și Condiții, orice notificare destinată oricăreia dintre părți trebuie să fie transmisă în scris, prin e-mail pentru a fi considerata acceptată. Notificările pentru HoteloPro SRL trebuie să fie trimise la contact[@]hotelopro.com iar notificarile emise de HoteloPro SRL vor fi transmise dumneavoastră de asemenea prin e-mail. Notificari către dumneavoastră vor fi trimise la adresa de email pe care ați furnizat-o la configurarea accesului în Software-ul HoteloPro.

5. Intarzieri
Niciuna dintre părți nu vă fi răspunzătoare pentru orice întârziere sau eșec în îndeplinirea obligatiilor sale în temeiul acestor Termeni și Condiții, dacă întârzierea sau eșecul se datorează unei cauze în afara controlului sau rezonabil. Această clauză nu se aplică obligatiilor de plată și nu anulează Clauza IV.C.

6. Lege aplicabilă și jurisdictia
Legile Republicii Romania vor guverna acest acord. Eventualele litigii care decurg din prezentul acord vor fi supuse competentei instantelor judecatoresti din Oradea, Romania.

7. Intregul acord
Acești Termeni și Condiții, impreuna cu Politica de Confidentialitate a HoteloPro SRL și orice alte avize, instructiuni sau date care intra sub incidența actelor mentionate, prevaleaza și sting toate acordurile anterioare, reprezentari anterioare (fie orale sau scrise) și intelegeri anterioare între dumneavoastră și HoteloPro SRL, cu privire la Software-ul HoteloPro.
În cazul în care una dintre părți renunță să respecte orice parte din acești Termeni și Condiții, acest lucru nu vă constitui o renunțare la orice alta indatorire din acești Termeni și Condiții. Nici o declaratie de renunțare nu vă fi luată în considerare dacă nu este formulata în scris, conform prezentului acord.

8. Utilizarea Software-ului HoteloPro
HoteloPro SRL vă acorda dreptul de a accesa și utiliza Software-ul HoteloPro prin intermediul website-ului, cu un nume de utilizator, în funcție de tipul de abonament ales. Acest drept este neexclusiv și netransferabil, în baza Termenilor și Condițiilor prezente. Dacă orice parte, sau o anumita prevedere a acestor Termeni și Condiții este inaplicabila sau în conflict cu legea, acea parte sau prevedere este inlocuita cu o dispoziție care, pe cât posibil, indeplinește scopul initial al respectivei prevederi sau dispozitii. În rest, toate parțile prezentului acord vor fi obligatorii pentru ambele părți.

4. Notificari
În temeiul acestor Termeni și Condiții, orice notificare destinata oricareia dintre părți trebuie să fie transmisă în scris, prin e-mail pentru a fi considerata acceptată. Notificările pentru HoteloPro SRL trebuie să fie trimise la contact[@]hotelopro.com iar notificarile emise de HoteloPro SRL vor fi transmise dumneavoastră de asemenea prin e-mail. Notificari către dumneavoastră vor fi trimise la adresa de email pe care ați furnizat-o la configurarea accesului în Software-ul HoteloPro.

5. Intarzieri
Niciuna dintre părți nu vă fi răspunzătoare pentru orice întârziere sau eșec în îndeplinirea obligatiilor sale în temeiul acestor Termeni și Condiții, dacă întârzierea sau eșecul se datorează unei cauze în afara controlului sau rezonabil. Aceasta clauza nu se aplica obligatiilor de plata și nu anulează Clauza IV.C.

6. Lege aplicabilă și jurisdictia
Legile Republicii Romania vor guverna acest acord. Eventualele litigii care decurg din prezentul acord vor fi supuse competentei instantelor judecatoresti din Oradea, Romania.

7. Intregul acord
Acești Termeni și Condiții, impreuna cu Politica de Confidentialitate a HoteloPro SRL și orice alte avize, instructiuni sau date care intra sub incidența actelor mentionate, prevaleaza și sting toate acordurile anterioare, reprezentari anterioare (fie orale sau scrise) și intelegeri anterioare între dumneavoastră și HoteloPro SRL, cu privire la Software-ul HoteloPro. În cazul în care una dintre părți renunță să respecte orice parte din acești Termeni și Condiții, acest lucru nu vă constitui o renunțare la orice alta indatorire din acești Termeni și Condiții. Nici o declaratie de renunțare nu va fi luată în considerare dacă nu este formulata în scris, conform prezentului acord.

8. Utilizarea Software-ului HoteloPro
HoteloPro SRL vă acorda dreptul de a accesa și utiliza Software-ul HoteloPro prin intermediul website-ului, cu un nume de utilizator, în funcție de tipul de abonament ales. Acest drept este neexclusiv și netransferabil, în baza Termenilor și Condițiilor prezente.

II. Definiții

1. Dumneavoastră
vă reprezintă pe dumneavoastră personal, angajații, consultanții, agenții și reprezentanții dumneavoastră.

2. HoteloPro
este numele software-ului deținut de firma HoteloPro SRL. HoteloPro SRL - este numele firmei care furnizează soluții specializate pentru industria hotelieră, prin intermediul Software-ului HoteloPro.

3. Website
reprezintă site-ul cu numele domeniului de Internet: www.hotelopro.com, sau orice alt website administrat de HoteloPro SRL.

4. Software-ul
este sistemul informatic online disponibil prin intermediul website-ului www.hotelopro.com (care poate să sufere actualizari/modificari din partea HoteloPro SRL, din când în când).

5. Taxa de acces
reprezintă taxa lunară (excluzand orice taxe și impozite) pe care o plătiți dumneavoastră în funcție de abonamentul ales, dintre cele prezentate pe website-ul www.hotelopro.com (taxa de acces poate fi schimbată de HoteloPro SRL din când în când, situație în care veți fi anunțat).

6. Proprietate Intelectuala
orice brevet, marca, sigla, design, drepturi de autor, drepturi morale, know-how, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală, oriunde în lume, fie că sunt sau nu inregistrate.

7. Date
orice informații prelucrate introduse de dumneavoastră în Software-ul HoteloPro.

8. Informații confidențiale
reprezintă toate infomațiile schimbate între părți privind prezentul acord, fie pe cale electronică, fie pe cale scrisa, pe cale orala, incluzand Software-ul HoteloPro și orice informații care nu sunt publice și nu pot fi înstrăinate sub nicio altă formă, decât printr-un acord scris.

III. Proprietate Intelectuală și Confidențialitate

1. General
Sigla, Denumirea, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală din Software-ul HoteloPro, website și orice documentație referitoare la Software-ul HoteloPro, vor rămâne în proprietatea HoteloPro SRL.

2. Date
În cazul în care acordul dintre HoteloPro SRL și Dumneavoastră este reziliat (din alte motive decât cele de incalcare de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții), HoteloPro SRL vă pune la dispoziție un fisier cu datele dumneavoastră în decurs de 30 de zile de la încetarea acestui acord, dacă solicitați acest lucru în termenul stabilit. HoteloPro SRL își rezervă dreptul de a reține datele dumneavoastră fără preaviz în cazul în care abonamentul e închis din motive de neplată. La încetarea abonamentului, dreptul dumneavoastră de a accesa sau de a folosi informațiile/datele din Software-ul HoteloPro încetează imediat, și HoteloPro SRL nu vă avea obligația de a pastra sau de a transmite către dumneavoastră nici un fel de date din Software-ul HoteloPro.
Accesul la date este conditionat de plata integrala a taxei de acces către HoteloPro SRL. Trebuie să păstrați copii ale tuturor datelor introduse în Software-ul HoteloPro. HoteloPro SRL adera la cele mai bune practici și proceduri pentru a preveni pierderile de date, inclusiv un sistem de back-up, dar nu oferă nicio garantie față de pierderea de date. HoteloPro SRL exclude în mod expres raspunderea pentru orice pierdere de date, indiferent de cauza.

3. Confidentialitate
Cu exceptia cazului în care partea în cauza are acordul prealabil în scris al celeilalte părți, sau dacă este obligat prin lege să faca acest lucru:
3.1. Niciuna dintre părți nu are dreptul să foloseasca pentru beneficiul propriu alte informatii decât cele specificate prin acesti Termeni și Condiții. Fiecare parte vă pastra confidentialitatea tuturor informatiilor obtinute că urmare a legaturii definite de Termeni și Conditii. Niciuna dintre părți nu vă prezenta, pune la dispoziție sau transmite oricarei terțe părți informatii confidentiale, fără acordul prealabil în scris al celelalte părți.
3.2. Obligatiile fiecarei părți, în temeiul acestei clauze, vor fi reziliate în limitele permise de acești Termeni și Condiții.
3.3. Prevederile de la punctul 3.1. și 3.2. nu se aplica la orice informatie care:
- este sau devine publica din altele motive decât prin incalcare a acestei clauze;
- este primita în mod legal de la un tertși nu se afla sub o limitare de divulgare;
- se afla în posesia partii destinatare fără restrictii în ceea ce priveste divulgarea inainte de data de primire din partea expeditorului; sau
- este dezvoltata independent, fără acces la informatii confidentiale.
HoteloPro SRL mentine o politica de confidentialitate care stabileste obligațiile partilor în ceea ce priveste datele cu caracter personal, respectand reglementarile Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Bazelor de Date cu Caracter Personal din Romania.

IV. Obligațiile Dumneavoastră

1. Condiții de acces
Pentru respectarea acestor Termeni și Condiții, când accesați și utilizați Software-ul HoteloPro, trebuie să:
- nu incercati să subminați securitatea și/sau integritatea sistemelor de calcul HoteloPro SRL sau a retelelor sale, în cazul în care Software-ul HoteloPro este gazduit de o terta parte;
- nu utilizati și nu abuzați Software-ul HoteloPro și website-ul www.hotelopro.com, în nici un mod care ar putea afecta funcționalitatea, sau prin utilizarea neadecvata a unui cont de utilizator care să determine diminuarea capacitatii de funcționare a Software-ului HoteloPro și a website-ului www.hotelopro.com;
- nu incercati să obtineti acces neautorizat la sistemul informatic pe care Software-ul HoteloPro este gazduit sau la orice alte materiale decât cele la care vi s-a acordat în mod expres permisiunea;
- nu transmiteti sau introduceti în Software-ul HoteloPro orice: fisiere care pot afecta computerele sau programele informatice ale oricarei alte persoane; continut care poate fi ofensator; materiale sau date care ar putea incalca legea (inclusiv date sau alte materiale protejate, cum ar fi drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală pe care nu aveți dreptul să le folosiți); și,
- nu modificati, copiati, adaptati, reproduceti, dezasamblati nicio parte a Software-ului HoteloPro sau a website-ului, cu exceptia cazului în care este strict necesar să se utilizeze una dintre aceste actiuni pentru functionarea normala.
Veți notifica imediat HoteloPro SRL de orice utilizare neautorizata a parolelor dumneavoastră sau orice alta incalcare a securitatii, iar HoteloPro SRL vă reseta parola; sau acest lucru îl puteți face dumneavoastră, din Meniul Management, Configurare Hotel - Securitate.
Vă veți asigura că toate numele de utilizator, ID firma și parolele necesare pentru accesul la Software-ul HoteloPro sunt pastrate în siguranța și confidențiale.

2. Despagubire
Sunteti de acord să despagubiți HoteloPro SRL dacă prin incalcarea de către dumneavoastră a oricaruia din acești Termeni și Condiții, decurg pierderi, costuri, daune și orice fel de prejudicii, inclusiv (dar nu limitat la) orice costuri legate de recuperarea de taxe de acces care nu au fost platite de către dumneavoastră.

3. Obligatiile de plata
O factura cu prețul abonamentului ales de dumneavoastră vă fi emisa lunar la data când v-ați inregistrat unitatea de cazare în Software-ul HoteloPro. Fiecare factura vă include taxa de acces și vă fi emisa pentru o perioada precedenta de utilizare. Facturarea lunară se vă realiza pe toata durata prezentului acord până la rezilierea lui, în conformitate cu Clauza VIII.
Facturile HoteloPro SRL vor fi generate în totalitate electronic și vor fi trimise pe e-mail-ul specificat de dumneavoastră la inregistrarea în Software-ul HoteloPro, iar dumneavoastră vă trebui să o achitați în termen de 7 zile de la data emiterii. Sunteti responsabil, în afara taxei de acces, să plătiți toate taxele și impozitele prevazute de legile în vigoare în țara dumneavoastră.

4. Conditii de comunicare
Conform acestor Termeni și Condiții, dacă utilizati orice instrumente de comunicare disponibile prin intermediul website-ului (cum ar fi orice forum, chat room sau orice forma de mesagerie instantanee), sunteți de acord să utilizati aceste instrumente de comunicare doar pentru scopuri legale și legitime. Este interzis să utilizati oricare din aceste instrumente de comunicare pentru publicarea sau difuzarea oricarui material ce nu are legatura cu utilizarea Software-ului HoteloPro, inclusiv (dar nu limitat la): oferte de bunuri sau servicii pentru vanzare, fisiere care pot deteriora sistemele de calcul sau programele informatice ale oricarei alte persoane, continut care poate fi ofensator pentru oricare dintre utilizatorii nostri, sau orice materiale care incalca legea (inclusiv materiale care sunt protejate de drepturi de autor, drepturi de proprietate intelectuală sau secrete comerciale asupra carora nu aveti dreptul de utilizare).
Atunci când se comunica prin intermediul website-ului, declarati că sunteți autorul continutului acelei comunicari. HoteloPro SRL nu are obligația de a se asigura că comunicarile pe website sunt legitime sau că acestea sunt legate numai de utilizarea Software-ului HoteloPro. Vă trebui să fiți precauti atunci când utilizați instrumentele de comunicare disponibile pe website. Cu toate acestea, HoteloPro SRL iși rezervă dreptul de a intrerupe orice fel de comunicare, în orice moment.

5. Obligatii generale
Software-ul HoteloPro și website-ul www.hotelopro.com, precum și orice notificare trimisa de către HoteloPro SRL sau conditie postata pe website, se vor utiliza pentru propriile afaceri interne în scopuri strict legale, în conformitate cu acesti Termeni și Condiții.

V. Suport

A. Disponibilitatea serviciului: În timp ce HoteloPro SRL intentioneaza că Software-ul HoteloPro să fie disponibil șapte zile pe saptamana, 24 de ore pe zi, este posibil că, în scopul intretinerii sau pentru desfasurarea unor activitati de dezvoltare, din când în când, Softwareul HoteloPro să fie indisponibil. Dacă pentru orice motiv HoteloPro SRL trebuie să intrerupa Software-ul HoteloPro pentru perioade mai lungi decât ar fi de asteptat în mod normal, HoteloPro SRL vă depune toate eforturile rezonabile pentru a publica în detaliu aceasta situație pe wesite inainte că ea să aiba loc.
B. Probleme tehnice: În cazul unor probleme tehnice, aveți responsabilitatea să depuneți toate eforturile rezonabile pentru a investiga și a diagnostica problemele inainte de a contacta HoteloPro SRL. Dacă toate eforturile și investigațiile dumneavoastră de a remedia problema nu au nici un rezultat pozitiv și aveți în continuare nevoie de asistenta tehnică, vă rugam să verificati suportul acordat de către HoteloPro SRL on-line sau în lipsa acestuia să ne scrieți pe email la contact[@]hotelopro.com.

VI. Răspundere Limitată

În limita maximă permisă de lege, HoteloPro SRL exclude orice răspundere și responsabilitate față de dumneavoastră (sau de orice altă persoană) prin contract (inclusiv neglijența, prejudiciu, sau altele), pentru orice pierdere (inclusiv pierderea de date și de profituri) sau paguba rezultata, în mod direct sau indirect, bazate pe utilizarea Software-ul HoteloPro.
Dacă suferiți pierderi sau daune că urmare a neglijentei sau nerespectarii acestor Termeni și Condiții HoteloPro SRL exclude orice raspundere fața de dumneavoastră.
Dacă nu sunteți multumit cu Software-ul HoteloPro, singurul remediu exclusiv este acela de a inceta de a mai fi de acord cu acești Termeni și Condiții, și de a renuța imediat la utilizarea Software-ului HoteloPro, în conformitate cu Clauza VII.

VII. Garanții

1. Confirmare
Sunteți de acord că:
- sunteți autorizat să utilizati Software-ul HoteloPro, website-ul www.hotelopro.com și pentru a accesa informațiile de care aveti nevoie prin intermediul Software-ului și a website-ului (dacă aceste informatii sunt ale dumneavoastră și vă este permis accesul prin cumpararea unui tip de abonament).
- dacă utilizati Software-ul HoteloPro și accesați website-ul, în numele sau în beneficiul unei firme sau organizații (indiferent dacă e persoana juridica sau nu), atunci HoteloPro SRL vă presupune că aveti dreptul de a face acest lucru și că firma sau organizatia vă fi răspunzătoare pentru actiunile sau omisiunile dumneavoastră (inclusiv orice incalcare a acestor Termeni și Condiții).
- accesul și utilizarea Software-ului HoteloPro este, indiferent de motiv pe propriul risc.
- HoteloPro SRL nu garanteaza că utilizarea Software-ului HoteloPro vă fi neintrerupta sau fără erori. Printre altele, functionarea și disponibilitatea sistemelor utilizate pentru accesarea Software-ului HoteloPro, inclusiv serviciile publice de telefonie, rețelele de calculatoare și alte servicii de furnizare de date, pot fi imprevizibile și pot din când în când interfera cu accesul la Software-ul HoteloPro. HoteloPro SRL nu este în nici un fel responsabil pentru orice astfel de probleme care ar impiedica accesarea și/sau utilizarea Software-ului HoteloPro.
Este responsabilitatea dumneavoastră unica de a stabili dacă Software-ul HoteloPro vine în intampinarea nevoilor afacerii dumneavoastră.

2. Nu se oferă garanții
HoteloPro SRL nu oferă nici o garantie cu privire la Software-ul HoteloPro. Fără a limita cele de mai sus, HoteloPro SRL nu garanteaza că Software-ul HoteloPro vă satisface cerintele dumneavoastră sau că acesta vă fi potrivit pentru scopurile dumneavoastră. Pentru a evita orice neclaritate, în toate conditiile implicite garanțiile sunt excluse, în masura în care este permis de lege.

3. Declarația dumneavoastră
Garantați și Declarati că aveți dreptul de a accesa și utiliza Software-ul HoteloPro pe baza acestor Termeni și Condiții în scopul unei afaceri și că, în masura maximă permisă de lege, orice garantii legale sunt excluse și nu se aplica la furnizarea Software-ului HoteloPro, a website-ului sau al oricarui alt serviciu oferit de HoteloPro SRL.

VIII. Concluzii

1. 15 zile gratuit
Pentru a beneficia și evalua 15 zile Gratuit serviciile oferite de HoteloPro SRL, vă puteți inregistra prin intermediul website-ului www.hotelopro.com, fără nici o obligație de a contiuna după aceste zile. În cazul în care alegeți să continuati să utilizati Software-ul HoteloPro, facturile vor fi emise incepand cu data zilei în care v-ați creat cont pentru unitatea dumneavoastră de cazare.
Dacă alegeți să nu continuați cu acest serviciu, HoteloPro SRL nu are nici o obligație de a vă furniza o copie de rezervă a datelor dumneavoastră și își rezervă dreptul de a sterge contul dumneavoastră din Software-ul HoteloPro.

2. Abonamente preplatite
Nu se vă face nici o restituire a taxei de acces pentru orice perioada ramasa pentru un abonament, cu exceptia cazului în care abonamentul este anulat în termenul de 15 zile de utilizare gratuita.
Acești Termeni și Condiții vor continua pentru perioada acoperita de taxa de acces platita prevazuta la Clauza IV.C. Excepție vă face situația în care una dintre părți reziliaza acești Termeni și Condiții prin notificarea celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile inainte de sfarsitul perioadei de plata în cauza.
a) Dacă una din părți:
- incalca oricare din acești Termeni și Condiții și nu remediaza incalcarea în termen de 14 zile de la primirea notificarii de incalcare, în cazul în care incalcarea se poate remedia;
- incalca oricare din acesti Termeni și Condiții, iar incalcarea nu poate fi remediata (care include fără limita orice incalcare a Clauzei IV.D sau orice plata cu o întârziere mai mare de 30 zile); sau
- abonatul platitor intra în lichidare, insolvența sau situații similare,
b) HoteloPro SRL - la discreția să - poate lua în considerare oricare sau toate din urmatoarele actiuni:
- reziliera acestor Termeni și Condiții care prevad încetarea utilizarii de către dumneavoastră a Software-ului HoteloPro și al website-ului www.hotelopro.com;
- suspendarea accesului pe orice perioada determinata sau nedeterminata de timp, a utilizarii de către dumneavoastră a Software-ului HoteloPro și a site-ul www.hotelopro.com;
- să ia oricare dintre actiunile din sub clauza b) din aceasta Clauza VIII. 2 cu privire la orice alte persoane din firma/organizatia dumneavoastră sau care au acces la informațiile dumneavoastră ori ale firmei sau organizatiei dumneavoastră.

3. Drepturile acumulate
Rezilierea acestor Termeni și Condiții se vă face fără a aduce atingere drepturilor și obligatiilor partilor acumulate până la și inclusiv la data rezilierii. La încetarea prezentului acord, veti:
- rămâne raspunzator pentru orice taxe acumulate și a sumelor care devin scadente de plata inainte de sau după încetarea prezentului acord; și
- inceta imediat să mai utilizați Software-ul HoteloPro și Website-ul www.hotelopro.com.
În cazul rezilierii sau al expirarii acestui acord (Termeni și Condiții),Clauzele II, III, IV.C, VII și VIII din acești Termeni și Condiții, raman valabili.